ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:
2014 – ROKIEM WYMIANY POMIĘDZY GRUPĄ WYSZEHRADZKĄ A JAPONIĄ

SPONSOR GENERALNY:

 

EKSPERT:

 

PARTNERZY: